Ta kontakt med din fastlege, som vil hjelpe deg å avgjøre om dette er alvorlig. Fastlegen kan så videre vurdere om hudlege lokalt (Steinkjer, Namsos, Levanger) skal kobles inn, eller om du kan få hjelp direkte der du er.

I alvorlige tilfeller (hastesaker) bør din fastlege også ta telefonisk kontakt med hudlegen og konferere direkte (eks mistanke om føflekk-kreft).

Det kan være fornuftig å be om at du får en egen kopi av fastleges henvisning til oss, hvis ventetiden blir lang. Misforståelser mellom pasient og lege kan medføre at viktig informasjon mangler i henvisningen - og at vi dermed ikke oppfatter alvorlighetsgraden (hvor mye det haster).

Levanger har et godt tilbud - med flere hudleger. Ventetiden kan være kortere enn på Steinkjer i perioder.