Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Hudlegekontoret Steinkjer er en privat drevet spesialistpraksis for hudsykdommer. Kontoret har drifts-avtale med Helse Midt-Norge, også kalt "avtale-praksis".
Dette betyr at kontoret følger normal-tariffen, og har samme priser som poliklinikkene på sykehuset.
Pasientene får dekket en del av kostnadene av HELFO, og frikort vil ha gyldighet.

Vi er en del av det offentlige "sørge for-ansvaret" i vår helseregion, og er derfor pålagt å følge HELFO sine rettningslinjer om at pasientene skal ha henvisning fra lege.

Hudlegekontoret har vært i drift siden 1991 av hudlege Kjell Midelfart (i Kongensgt).

Fra 2001 har kontoret vært drevet av hudlege Anders Todal.

I 2003 flyttet kontoret fra Kongensgt til nye lokaler i Damsaga butikksenter 2. etg, og har siden vært i kontinuerlig drift der.

2021 (Høst): Hudlegekontoret flyttet inn i nye og større lokaler i samme etasje (opp trappa til høyre - bortenfor kafeen).

2022: Kontoret endret navn og organisasjonsform - fra Hudlegekontoret Steinkjer, til Hudlegekontoret Steinkjer AS.

 

Ved kontoret jobber:

1 Hudlege 

1 helsesekretær (som har jobbet her helt fra starten i 1991).

1 sykepleier.

1 renholder